Mặt bằng căn hộ Star City Lê Văn Lương

Khối căn hộ chung cư Star CityLê Văn Lương được thiết kế từ tầng 6 đến tầng 27, gồm nhiều loại diện tích từ: 50-152.8m2 (gồm 1- 3 phòng ngủ) với 18 căn/sàn. Với thiết kế diện tích đa dạng này, Star City Lê Văn Lương là một trong những dự án chung cư cao cấp điển hình đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng đa dạng của các hộ gia đình.

Sơ đồ mặt bằng căn hộ Star City Lê Văn Lương

Căn hộ loại A1 chung cư Star City Lê Văn Lương

Căn hộ A1 – Diện tích: 79,7m2 – 1 phòng ngủ + study – Căn góc Hướng TB quay ra đường Lê Văn Lương & Hướng TN

Căn hộ loại A2 chung cư Star City Lê Văn Lương

Căn hộ A2 – Diện tích: 152.8 m2 – 3 phòng ngủ – Căn góc Hướng ĐN & Hướng TN

Căn hộ loại A3 chung cư Star City Lê Văn Lương

Căn hộ A3 – Diện tích: 103.3 m2 – 2 phòng ngủ chính + 1 phòng ngủ phụ – Hướng ĐN

Căn hộ loại A4 chung cư Star City Lê Văn Lương

Chung cư Star City – Căn hộ A4 diện tích: 93,7 m2 – 2 phòng ngủ + 1 phòng ngủ phụ – Hướng ĐN

Căn hộ loại A4* chung cư Star City Lê Văn Lương

Chung cư Star City – Căn hộ A4* diện tích: 93,7 m2 – 2 phòng ngủ + 1 phòng ngủ phụ – Hướng ĐN

Căn hộ loại A5 chung cư Star City

Chung cư Star City – Căn loại A5 diện tích: 107 m2 – 2 phòng ngủ + 1 phòng ngủ phụ – Hướng ĐN

Căn hộ loại A5* chung cư Star City

Chung cư Star City – Căn loại A5* diện tích: 107 m2 – 2 phòng ngủ + 1 phòng ngủ phụ – Hướng ĐN

Chung cư Star City căn loại A6

Chung cư Star City Lê Văn Lương – Căn số A6 diện tích: 95.5 m2 – 2 phòng ngủ – Hướng ĐN

Chung cư Star City căn loại A7

Chung cư Star City – Căn A7 diện tích 60 m2 – 1 phòng ngủ + studio – Hướng ĐN

Căn hộ loại A8 chung cư Star City Lê văn Lương

Chung cư Star City Lê Văn Lương – Căn loại A8 diện tích 84,4 m2 – 2 phòng ngủ – Căn góc hướng TB quay ra đường Lê Văn Lương & hướng ĐB

Căn hộ loại A9 chung cư Star City Lê Văn Lương

Chung cư Star City Lê Văn Lương – Căn A9 diện tích 117.2 m2 – 3 phòng ngủ + 1 study – Hướng TB quay ra đường Lê Văn Lương

Căn loại A10 chung cư Star City

Chung cư Star City Lê Văn Lương – Căn A10 diện tích 77.6 m2 – 2 phòng ngủ – Hướng TB quay ra đường Lê Văn Lương

Căn hộ loại A11 chung cư Star City Lê Văn Lương

Chung cư Star City Lê Văn Lương – căn A11 diện tích 50m2 – 1 phòng ngủ – Hướng TB quay ra đường Lê Văn Lương

Căn A10 + A11 combo type chung cư Star City Lê Văn Lương

Căn A10 + A11 combo type chung cư Star City Lê Văn Lương